food

Dagnje

Dagnje sa 7 začina (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa 7 začina (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa bademom (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa bademom (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa bambusom (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa bambusom (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa indijskim orahom (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa indijskim orahom (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa kikirikijem (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa kikirikijem (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa paprikom (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa paprikom (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa prazilukom (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa prazilukom (velika)

640.00 рсд

Dagnje sa šampinjonima (mala)

460.00 рсд

Dagnje sa šampinjonima (velika)

640.00 рсд

Dagnje u kari sosu (mala)

460.00 рсд

Dagnje u kari sosu (velika)

640.00 рсд

Dagnje u sečuan sosu – LJUTO (mala)

460.00 рсд

Dagnje u sečuan sosu – LJUTO (velika)

640.00 рсд

Dagnje u slatko ljutom sosu (mala)

460.00 рсд

Dagnje u slatko ljutom sosu (velika)

640.00 рсд

Dagnje u sosu od ostriga (mala)

460.00 рсд

Dagnje u sosu od ostriga (velika)

640.00 рсд

Dagnje u tomato sosu (mala)

460.00 рсд

Dagnje u tomato sosu (velika)

640.00 рсд